Handelsbetingelser hos Aftryk

Betalings- og handelsbetingelser

1.  Alle fakturaer udsendes enten som EAN – faktura eller sendes via mail. Betalingsfrist 8 dage. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.

2.  Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.

3. Ydelse: Åbent Kursus i grafisk facilitering, fysisk og online købes via Billetto direkte i kalenderen på Aftryks hjemmeside https://aftryk.nu/kalender/
Såfremt der ønskes en EAN – faktura sendes en mail via Aftryks kontaktformular med angivelse af dette i emnefeltet. Betalingsfrist 8 dage.

4. Ydelse: Lukket kurser i grafisk facilitering, fysisk og online.
Ved booking af et lukkede kursus gælder de samme betingelser som pkt. 1 og 6.

5. Ydelse: Grafisk facilitering i dit daglige arbejde. Ved booking af et inspirations- eller sparringsmøde gælder de samme betalings- og handelsbetingelser som anført under pkt. 1

6. Ydelse: Book Aftryk. Workshops og andre oplæg faktureres efter afholdelse bud, medmindre andet aftales med kunden. Betalingsfrist 8 dage.

7. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

8.  Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.

9.  Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Konsulent Sabitha Jørgensen ingen indflydelse på.

Tilbudsgivning
Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales. Priser er som udgangspunkt som anført på hjemmesiden. Der kan dog aftales flere ydelser, eller indgås samarbejdsaftaler som kan afvige i de forskellige kundeforhold.

Ved brug af samarbejdspartnere (såsom eksterne facilitatorer, underviser, foredragsholdere) afregnes der som udgangspunkt altid direkte mellem samarbejdspartner og kunde. Det vil til enhver tid være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende ved en evt. aflysning.

Aftryk hæfter IKKE for udgifter fra samarbejdspartnere som er en del af et projekt. Dvs. aflyses et projekt hvor der bruges samarbejdspartner, vil det være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende.

Tilbud som er accepteret som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid på projektet, samt de udgifter der måtte være opstået.

Opsigelse af samarbejdet
Når du har booket Aftryk til en opgave, fx. facilitering af workshop. Kan aftalen uden omkostninger opsiges af rekvirenten senest 1 måned før dato for afholdelsen. Hvis aftalen opsiges herefter, opkræves 50% af den aftalte pris. Aflyses aftalen på selve dagen, for afholdelsen/påbegyndelsen, opkræves 75% af den aftalte pris, samt evt. transportudgift.

Aftalen kan kun opsiges af Aftryk i tilfælde af sygdom hos den rekvirerede konsulent. I tilfælde af sygdom hos Aftryks konsulent vil 

 Aftryk i videst muligt omfang bestræbe os på at finde en ny dato eller tilbagebetale beløbet.

 Fraskrivning af juridisk ansvar vedr. korrekt håndtering af persondata i kundens virksomhed
Aftryk er ikke en juridisk rådgivende virksomhed, og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at dansk såvel som EU lovgivning (herunder persondatalovgivning) er overholdt i deres virksomhed. Ønsker du juridisk rådgivning om fx. datahåndtering anbefaler jeg, at du kontakter en advokat, da denne også vil kunne hjælpe dig med de mange tilpasninger, muligheder og forbehold som afhænger af netop din virksomhed.

Aftryk står kun for facilitering og udvikling af eventuelt materiale til workshops og lignende, se ydelsen Book Aftryk. Alle spørgsmål og ønsker til hjælp og korrekt håndtering af persondata i forbindelse med udarbejdelse af materialer til workshops og lignende, må og skal alene ses som en række forslag til løsning ud fra “generel best practice”.

Aftryk fraskriver sig dermed ethvert juridisk ansvar, for den enkelte kundes egen håndtering af data, om kunden efterlever lovene i sin helhed samt den nye datalovs indtræden 25. maj 2018. Dette er gældende for online produktioner, såvel som data på sociale medier og i grafiske produktioner gældende både før, under eller efter udarbejdelse, samt for data som er placeret på kundens server eller i kundens navn.

Det er naturligvis klart, at Aftryk selv gør sit ypperste for at overholde datalovgivningen i egen virksomhed og at alle leverede produkter og services mv. til kunder leveres i god tro om at dette overholdes. Det er her meget vigtigt at fremhæve, at det i sidste ende alene er kundens eget ansvar, at forsikre sig om lovgivningen overholdes.

Læs mere om Aftryks cookie- og privatlivspolitik her https://aftryk.nu/privatlivspolitik/

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Aftryk
Bregnevej 22
4000 Roskilde
Telefon: 53388109
Email: sabitha@aftryk.nu

Interesseret i at høre mere?

Skal vi tage en snak?

Kontakt mig for at høre mere om Aftryks ydelser og kurser, og lad os tage en uforpligtende snak over en kop virtuel kaffe om, hvad jeg kan gøre for jer.

sabitha@aftryk.nu
Ring på 53 38 81 09