Hvid ramme
Cases

Hvilket aftryk ønsker du at sætte?

Hvid ramme

Varighed

Ydelser

Éndagsworkshop

Grafisk facilitering

Grafisk facilitering skaber engagerede deltagere

Maria Munk, kursist

Maria kontaktede Aftryk, fordi hun havde et ønske om at anvende grafiske skabeloner som en del af hendes værktøjskasse. Derfor tegnede vi os sammen gennem nogle basale tegneteknikker, som vi til sidst sammensatte til egentlige, grafiske skabeloner. Dem kan Maria nu anvende til at formidle med, og inddragelsen af de grafiske teknikker vil gøre hendes kursister til engagerede deltagere. Som grafisk facilitator og underviser i Aftryk har jeg fokus på at lære mine kursister at anvende deres nye færdigheder i praksis. Jeg lægger derfor vægt på, hvordan tegninger, skabeloner og andre kreative værktøjer inddrages og aktiveres som en del af en workshop, et møde eller et undervisningsforløb. Det skaber en større følelse af ejerskab blandt kursisterne og øger deres indlæring, kreativitet og evne til nytænkning.

Udover tips og tricks til at formidle gennem tegninger er jeg i høj grad blevet klogere på, hvordan jeg kan bruge det aktivt i mit arbejde – for eksempel hvordan det kan bruges til at facilitere workshops, undervisning, udvikling, vidensdeling og forandringsprocesser” – Maria Munk, kursist

 

Studieliv, stress og identitet

Djøf - Fagforening for studerende

De studerende på landets videregående uddannelser mærker alle et stigende pres – For når det kun er de højeste karakterer, som er gode nok, og når det anses som et nederlag at dumpe et fag, bliver studielivet nemt præget af stress. Studiejobs, udskydelse af eksamener, presset om at gøre det godt nok: Overvejelserne og bekymringerne er mange. Derfor kontaktede Djøf Studerende mig, så vi sammen kunne tilrettelægge en dag i de studerendes tegn. Her kunne de komme til orde omkring deres udfordringer og bekymringer. De deltagende studerende var repræsentanter for alle studerende på videregående uddannelser. De deltog blandt andet for at tilegne sig ny viden, for på den måde bedre at kunne påvirke de generelle studiemæssige vilkår. De studerende udarbejdede med afsæt i dagens tematikker en række spørgsmål til eftermiddagens paneldebat. Panelet bestod af en arbejdsmiljøkonsulent, en repræsentant fra justitsministeriet samt en lektor fra Aalborg universitet. Dialogen med panelet gjorde de studerende klogere på, hvilke muligheder de selv har for at påvirke deres studietid og liv i en positiv retning. I samarbejde med Djøf Studerende skabte Aftryk altså et refleksivt rum, hvor de studerende fik mulighed for at lufte deres bekymringer og gå derfra med nye indsigter om, hvordan man skaber et godt studieliv og samtidig husker at have sig selv med. Jeg er selv optaget af, hvilken indvirkning det samfundsmæssige pres kan have på et menneske og dets muligheder for at skabe et liv i balance. Det var derfor særdeles interessant at være vært på dagen og at facilitere paneldebatten, fordi det var tydeligt, at de studerende gik derfra med en større ro i maven.

Varighed

Ydelser

Éndagsworkshop

Facilitering af workshop og moderator af paneldebat

Smilende sorthåret kvinder foran plance om fællesskab

Varighed

Ydelser

Forløb

Facilitering af samskabelsesproces

Det rummelige foreningsliv

Roskilde Kommune

Nyere studier peger på, at frivilligt arbejde giver mennesker med psykiske udfordringer forbedret livstilfredshed og øget mental sundhed. Frivilligt arbejder fremmer også socialt engagement, men det er ikke altid, at foreninger og kommunale medarbejdere har værktøjerne eller pladsen til at rumme de mennesker, som lever med psykiske udfordringer. I samarbejde med Roskilde Kommune undersøger Aftryk derfor, hvordan man bedst skaber et mere rummeligt foreningsliv. Roskilde Kommunes samarbejde med Aftryk tager afsæt i et ønske om at skabe stærke fællesskaber og i et ønske om at sørge for, at foreningslivet og kommunale medarbejdere bliver klædt på til opgaven. Aftryk har derfor udviklet en række workshops til formålet hvor vi undersøger, hvad det vil kræve af uddannelse, oplysning og vidensdeling for at kommunale medarbejdere og foreninger i højere grad medtænker hinanden som del af en samlet løsning. På den måde skaber vi plads og rum til mennesker, som oplever perioder med psykisk sårbarhed. Roskilde Kommune har derfor også inviteret borgere, som oplever perioder med psykisk sårbarhed, til at deltage i processen. Med udgangspunkt i borgernes erfaringer og Aftryks udvikling af dialogkort, grafiske skabeloner og skabelse af refleksive rum, samskaber vi innovative, nye løsninger, som kommer til at se dagens lys i 2022.

Når foreninger får vokseværk

HjerteRum

Kira Møller er stifter og leder af foreningen HjerteRum, som er et fællesskabs- og aktivitetshus for unge kvinder mellem 12 og 23 år. HjerteRum giver de unge kvinder et fristed, hvor de får et stærkt fællesskab, og hvor de sammen finder deres egen stemme. HjerteRum kontaktede Aftryk, fordi der var brug for sparring i forhold til reorganisering af foreningens ledelsesstruktur. De ønskede at fremtidssikre foreningens virke, og Aftryk hjalp dem derfor med at udarbejde en virksomhedsplan, som tog afsæt i foreningens eksisterende ressourcer. Samtidig lagde vi en plan for vejen frem. Den indebar blandt andet identifikationen af et behov for yderligere medarbejderressourcer samt større afsøgning af mulige finansieringsmodeller. I samarbejde med antropolog og forsker i pigeprojekter Marianne Nøhr Larsen satte Aftryk også fokus på den måde, HjerteRum arbejder med frivillighed på. Vi kom omkring forskellige typer af frivillige, og afdækkede derved HjerteRums behov. 

“Sabitha fik hurtigt dannet sig et godt og stærkt overblik over foreningen, og hun kom med mange forslag til, hvordan vi kunne tage HjerteRum i forskellige retninger. Hun har stor viden om frivillighed og ledelse. Vi føler os nu klar til at tage næste skridt i vores proces” – Kira Møller, HjerteRum

 

Sorthåret kvinde med briller og pink sweater

Varighed

Ydelser

Forløb

Rådgivning og sparring

Interesseret i at høre mere?

Skal vi tage en snak?

Kontakt mig for at høre mere om Aftryks ydelser og kurser, og lad os tage en uforpligtende snak over en kop virtuel kaffe om, hvad jeg kan gøre for jer.